TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Twee keer beroemd

In eerdere afleveringen van Boer zoekt Vrouw en nu weer in de serie De boerderij laat Yvonne Jaspers boer Willem aan het woord. Willem woont hier in de buurt en is een heuse beroemdheid.  Hij vertelt onder meer over een bijzondere, eveneens beroemde maar ook bedreigde weidevogel de Grutto. Die broeden hier, onder andere op zijn land. Om te fourageren vliegen de Grutto’s naar de Lek en diens uiterwaarden en passeren daarbij precies de weilanden bij Zijderveld. Daar waar energiecooperatie De Knotwilg bedacht heeft om drie grote windmolens neer te zetten.  Helaas, ook beroemde vogels worden vermalen. 

Lees meer »

Gemeentelijke werkgroep van start

Via onze contacten bij de gemeente Vijfheerenlanden vernamen we dat er recentelijk een werkgroep is opgericht die zich gaat bezig houden met de manier waarop de gemeente de Regionale Energie Strategie gaat uitwerken. In de werkgroep zijn alle politieke fracties via één afgevaardigde vertegenwoordigd. De meeste aandacht zal uitgaan naar de voorgenomen drie windmolens omdat de opwekking via zonnepanelen momenteel tot weinig weerstand leidt. Als een van de eerste zaken hebben de leden het besluit genomen de volgende zaken te gaan regelen:

Lees meer »

Geen panelen maar bloemen

In de Ondernemer troffen we een fraai artikel aan over een Nederlandse ondernemer die energie fabriekjes maakt. Zonnepanelen in de vorm van een bloem die meedraaien met de zon. Met in de steel/stam batterijen zodat je ook energie kunt opslaan als het net ‘vol’ zit. De claim is dat ze tot 60% meer energie opleveren dan gewone zonnepanelen. Één zo’n bloem kan in de grote uitvoering een huishouden van stroom voorzien. En de elektrische auto of lantaarnpalen in de buurt.

Lees meer »