TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Op een rijtje: 4 problemen met windmolens

Elseviers Weekblad zet het vandaag nog eens een keer op een rijtje: schadelijke gassen, slagschaduw, geluidsoverlast en schade voor flora en fauna. Bij Zijderveld hebben we dan nog het risico van de hoge drukbrandstofleiding langs de A2. 

Lees meer »

Tegenwind voor Duitse molens

In krap twee jaar tijd is in Duitsland het aantal nieuwe windmolens met 80% afgenomen. De NOS meldt dat er bij onze Oosterburen in de afgelopen jaren een opmerkelijke groei is te zien van burgerinitiatieven tegen windenergie. Verenigingen met namen als Windwahn en Gegenwind zijn online actief maar organiseren ook regelmatig demonstraties. De regering heeft het aantal licenties drastisch teruggedraaid. 

Lees meer »

Windmolen omgewaaid

In Friesland is voor de tweede keer in zes jaar een windmolen omgewaaid. Het ongeluk gebeurde in Jorwerd, een dorp middenin de provincie. 

Lees meer »

Windturbines hebben een verkleinend effect

"Windturbines hebben een verkleinend effect op landschappelijke elementen als ze er dicht bij worden geplaatst. Als deze landschappelijke elementen hun kwaliteit gedeeltelijk ontlenen aan hun dimensies (zoals de breedte van een rivier of de continuïteit van een beekdal) dan dient plaatsing van windturbines nabij deze elementen vermeden te worden." Aldus de  "Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie" die in opdracht van Agentschap NL werd uitgevoerd in 2013.

Lees meer »

Waardedaling opnieuw bekeken

In 2014 publiceerden onderzoekers van de VU en UvA hun resultaten van een onderzoek naar de waardedaling van huizen bij plaatsing van windmolens in hun nabijheid. De toenmalige conclusies waren in grote lijnen 'van 2,6% op 500 meter tot 0,7% op 2 kilometer.' Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken worden dit onderzoek geactualiseerd. Men neemt ook mee de invloed van andere energie gerelateerde ontwikkelingen zoals energiecentrales, hoogspanningskabels en zonneparken.

Lees meer »