TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Moratorium als medicijn tegen Don Quichot

Vorige week haalden we het al aan in dit artikel: we hebben ons aangesloten bij het Nederwind Netwerk. Van daaruit, maar ook vanuit andere bewegingen zoals de NLVOW en Windalarm, is een open brief verstuurd naar veel bestuurders in Nederland. Met daarin de oproep om een moratorium af te roepen over wind op land. Stop het afgeven van nieuwe vergunningen.

Lees meer »

Geluidschade waait binnen bij RIVM

Bij veel vragen over schade aan de gezondheid vanwege windmolens verwijzen onze bestuurders ons naar de officiële stukken vanuit het RIVM. Daarin staat zoveel als ‘het valt wel mee, en als je maar goed laat participeren waait het wel over’. Welnu, goed nieuws voor omwonenden: het RIVM begint in te zien dat er toch meer aan de hand is dan men zou willen. Op de site van de NOS is in dit artikel te lezen dat men een expertise centrum gaat oprichten: het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid. 

Lees meer »

Met twee maten meten

Afgelopen woensdag werd Shell veroordeeld om serieuze zaak te maken met het terugdringen van CO2. De rechter besloot daartoe. In bijgaand artikel uit de Telegraaf is te zien dat bekende critici zich verbazen over de manier waarop de rechterlijke macht kennelijk met twee maten meet. Het ziet wel de noodzaak in om Shell tot actie te manen. Maar tegelijkertijd laat het toe dat er op grote schaal windmolens worden geplaatst waarvan duidelijk is dat ze mensen ziek maken.

Lees meer »

Financieel verslag 2020

U had het nog tegoed. Hier ons (bescheiden) financieel verslag over 2020. Voor wat er in de rest van de vereniging gebeurde, zie ons Jaarverslag.

Lees meer »

Samen staan we sterker

Naar goed oud gebruik hebben een groot aantal groepen die zich verzetten tegen de komst van windmolens dicht bij huizen, zich aaneengesloten in een groter samenwerkingsverband. Het Nederwind Netwerk. Sinds vorige week zijn we deelnemer.

Lees meer »

Zijderveld is van topkwaliteit

Het bestuurlijk platform het Groene Hart richt zich op het grote gebied waarin oa. Zijderveld ligt. En streeft een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap na voor bewoners, ondernemers en bezoekers. In een eerder stadium besteedden we al aandacht aan het door hen gemaakte PARKS rapport. Een van hun andere producties is de zgn. Waardekaart. Die laat vanuit verschillende perspectieven zien hoe plekken in het landschap gewaardeerd worden.

Lees meer »