TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Wel de lasten maar niet de lusten

De onderzoeker van de Universiteit Groningen, Daan Hulshof, meldt in zijn blog het bestaan van ‘overwinsten’. Dat is het verschijnsel als de overheid meer subsidie geeft dan strikt noodzakelijk is. Met als gevolg dat de investeerder een meer dan noodzakelijk hoog rendement krijgt. En met als gevolg dat (meestal) de burger een onnodige hoge SDE bijdrage moet betalen. Dus: wij burgers dragen de lasten en de investeerders krijgen de lusten. Onder het mom van ‘groen bezig’. 

Lees meer »

The Wind Papers - 2 - Tien jaar verder

In ons eerdere artikel over Windalarm verwezen we naar hun Position paper. Daarin wordt  na zorgvuldig onderzoek een serie indrukwekkende bevindingen uit de doeken gedaan. In de komende periode zullen we er daarvan een paar onder de loupe nemen, samengebracht onder het kopje ‘The Wind papers’.

Lees meer »

The Wind Papers - 1 - De normering

In ons eerdere artikel over Windalarm verwezen we naar hun Position paper. Daarin wordt  na zorgvuldig onderzoek een serie indrukwekkende bevindingen uit de doeken gedaan. In  de komende periode zullen we er daarvan vier onder de loupe nemen, samengebracht onder het kopje ‘The Wind Papers’.

Lees meer »

Wethouder en wijkambassadeur op bezoek bij Tegenwind

Al eerder berichtten wij over de communicatie met de gemeente die wat ons betreft stroef verloopt. Vooral de beantwoording van onze vragen verloopt traag en in sommige gevallen krijgen we zelfs helemaal geen antwoord. Al met al geen optimale situatie voor het scheppen van voldoende vertrouwen rond de voorgenomen plaatsing van windturbines.

Lees meer »

Vul de enquête in en let op bij de Veelgestelde Vragen

in navolging op het webinar van 30 maart jongstleden publiceerde Vijfheerenlanden meer informatie over hoe het verder gaat met de windmolens etc. Een onderdeel daarvan is deze Veelgestelde Vragen pagina. Ons valt op dat daar twee zaken in staan die niet juist zijn. Die hebben we inmiddels doorgegeven aan de gemeente en we wachten op een reactie.

Lees meer »

Zon op dak vermindert molens

In Den Bosch heeft de gemeente gezien dat dankzij het ruime aanbod van ‘zon op dak’ het aantal benodigde windmolens naar beneden kan. Zo is te lezen in bijgaand artikel uit het AD.

Lees meer »