7 redenen om geen windturbines bij Zijderveld te plaatsen

Gepubliceerd op 3 juli 2021 om 10:55

In de afgelopen dagen zijn veel dingen gebeurd en naar voren gekomen over windturbines. Die iedereen tot de onvermijdelijke conclusie zouden moeten brengen dat het plaatsen van windturbines in het zoekgebied Zijderveld niet mag, niet kan of niet nodig is. We brengen die redenen voor u hieronder in beeld, in volgorde van afnemend belang/gewicht.

We hopen dat deze redenen onze volksvertegenwoordigers en bestuurders tot het punt brengen de voortgang in het RES dossier tot nader order te onderbreken. Net zoals het college van Beuningen dat adviseert aan de gemeenteraad. Of zoals in Renswoude, waarbij het verzet vanuit de gemeenteraad tegen de RES leidde tot het opstappen van de wethouder en het vertrek van zijn fractie uit de coalitie. En zelfs in de Tweede Kamer is een motie aangenomen om op de pauze knop te drukken. Pijnlijke maar begrijpelijke gevolgen van de emoties die de RES en windturbines omgeven.

Bij een aantal redenen verwijzen we naar bijgevoegde presentatie die onze voorzitter zal toelichten tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Economie op maandag 5 juli aanstaande. Ook sluiten we het document bij waarin de wethouder antwoord gaf op vragen vanuit VHL Lokaal.

Nota bene/rectificatie: eerder berichtten wij dat de stukken met de resultaten van de participatie (enquête en gesprekken) van de site verdwenen waren. Dat blijkt onjuist: ze zijn te vinden als stukken bij deze vergadering

 

De 7 redenen

  1. Het verlenen van vergunningen voor plaatsing van windturbines in Zijderveld op basis van het Activiteitenbesluit is illegaal. Zie het recente besluit van de Raad van State.
  2. Het verlenen van vergunningen voor windturbines op basis van ‘eigen VHL normen’ zal worden betwist met inzet van juridische middelen als niet wetenschappelijk is aangetoond dat de turbines geen schade aan omwonenden opleveren.
  3. Het zoekgebied Zijderveld komt te vervallen want het is beschermd gebied (net zoals het gebied Noordoostelijk van de A2). Zie het bijgevoegde document waarin de gemeente antwoord geeft op de technische vragen die VHL Lokaal hierover stelde. De banner van dit nieuwsbericht is het kaartje waarin te zien is dat zowel het zoekgebied Zijderveld als het gebied ten Noordoosten van de A2 ‘weidevogelrandzone’ zijn.
  4. Het zoekgebied Zijderveld komt te vervallen als de 10*ashoogte afstands norm tot huizen word gehanteerd. Zie slide 9 van de presentatie waarop de kaart te zien is die de wethouder deelde en toont welke twee zoekgebieden overblijven met die norm.
  5. Er is genoeg ruimte op zee. Plaatsing van turbines op land is duurder en ontvangt veel weerstand bij omwonenden. Zie slides 4 tm 8 van de presentatie.
  6. Zoekgebied Autena heeft genoeg ruimte en elektrische capaciteit voor 3 kleine of 2 grote turbines zoals wij dat al eerder meldden. Zie slides 11 tm 13. Plaatsing van de  extra benodigde turbine zou bij Zijderveld dan erg oneconomisch zijn en ingaan  tegen de adviezen voor clustering. Beter is die ene aanvullend benodigde turbine meteen bij Lexmond te plaatsen, gezien de huidige verwachting van extra turbines na 2030.
  7. De capaciteit voor zon-op-dak in Vijfheerenlanden lijkt sterk onderschat te worden. De noodzaak tot bijplaatsen van windturbines zou dan afwezig zijn of sterk kunnen verminderen. Zie slide 14.
Presentatie Tegenwind Zijderveld Voor Commissievergadering 5 Juli 2021
PDF – 1,9 MB 267 downloads
Beantwoording Technische Vragen VHL Lokaal Inzake Windparken 2021 6 7 8995
PDF – 519,9 KB 252 downloads