TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Toch aanzienlijke overlast bij windpark Autena

Eerder dit jaar gaf de gemeente Vijfheerenlanden aan dat het allemaal best meevalt met de overlast voor omwonenden van het windpark Autena. Uit gesprekken met een tiental omwonenden blijkt dat dat beeld niet klopt en bijgesteld moet worden.

Lees meer »

Het goede voorbeeld?

In bijgaand artikel uit de Telegraaf spreekt Ronald Plasterk zich uit over de krokodillentranen van Ed Nijpels. Die zegt dat de regering beter zijn best moet doen ten aanzien van de klimaatplannen.

Lees meer »

Is het tij aan het keren?

Het begint er op te lijken dat de uitspraak van de Raad van State echt invloed heeft. Vorige keer zagen we al dat de vergunningen voor windturbines bij Houten hierdoor vernietigd werden. Maar nu lijken ook energie maatschappijen zich terug te gaan trekken.

Lees meer »

Uitspraak RvS doet zich voelen

De uitspraak die de Raad van State recent deed inzake windturbines begint zich te laten gelden. Op de NOS verscheen dit artikel. Op de site van het ANP was het in deze vorm te lezen.

Lees meer »

Bedrijven willen best wel aan de kernenergie

Al een tijd pleiten wij voor de inzet van kernenergie als hulp bij het klimaatprobleem. Moderne centrales op Thorium zijn veiliger, kunnen draaien op veel voorkomende brandstoffen en hebben een veel kleiner rest-afval probleem. De regering liet onderzoeken of er animo is bij bedrijven om kerncentrales te bouwen. Bijgaand artikel uit de Volkskrant gaat daar over. Hieronder de hoofdlijnen en wat duiding.

Lees meer »

Impact uitspraak RvS veel groter dan bestuurders doen geloven

In de Trouw stond vandaag bijgaand artikel waarin Albert Koers zich uitspreekt. Albert Koers is emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid. Hij schetst hoe de impact van de recente uitspraak van de Raad van State over vergunningen voor windturbines veel verder gaat dan onze bestuurders nu denken en/of zeggen.

Lees meer »