TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Provincie Utrecht stuurt aan op windturbines in plaats van zon

Op de site van RTV Utrecht lazen we dat de provincie aan het aansturen is op het door gemeentes laten plaatsen van meer windturbines dan zonnepanelen. Om scheefgroei op het electriciteitsnet te beperken. Bijgaand document ontvingen we van de organisaties waar we mee samenwerken. Het geeft een toelichting en commentaar op het dit nieuws. 

Lees meer »

7 redenen om geen windturbines bij Zijderveld te plaatsen

In de afgelopen dagen zijn veel dingen gebeurd en naar voren gekomen over windturbines. Die iedereen tot de onvermijdelijke conclusie zouden moeten brengen dat het plaatsen van windturbines in het zoekgebied Zijderveld niet mag, niet kan of niet nodig is. We brengen die redenen voor u hieronder in beeld, in volgorde van afnemend belang/gewicht.

Lees meer »

Windturbines toch in strijd met Europa

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit getoetst moeten worden met een milieubeoordeling volgens het Europese recht. Zo is te lezen in dit bericht op de site van de Raad van State. 

Lees meer »

Schokkende houding naar raadsleden en inwoners

Gisteren werd de raadsleden geïnformeerd over het RES bod en de resultaten van de participatie. Het verloop van die vergadering is hier terug te zien.  Wij hebben die meeting online meegekeken en na afloop de video nog eens nauwlettend doorgenomen. We kwamen beide keren tot de conclusie dat de wethouder en haar ambtenaren een schokkende houding hebben richting raadsleden en bewoners. Sleutelwoorden zijn niet-betrokken, zelfingenomen, hardnekkig negeren, onprofessioneel, desinteresse, wegmoffelen en onderschatting.

Lees meer »

Meer ruimte in Autena?

Vanavond 24-6  in de VHL-plein vergadering wordt onder meer gekeken naar de benutting van de drie zoekgebieden voor wind. Verschillende combinaties komen daarbij langs en ook wordt er getoond wat de resultaten van de participatie waren.

Lees meer »

Motie in 2e Kamer: Onderzoek effecten windturbines en pauzeer de RES

Vorige week hebben de fracties van de VVD en de SP in de Tweede Kamer een motie ingediend om de effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden verder te onderzoeken, alvorens de RES-sen verder vorm te geven.  Het valt de indieners onder andere op dat het RIVM niet eenduidig is in zijn standpunt en dat er in het buitenland met andere normen word gewerkt. Gisteren werd de motie gesteund door bijna alle partijen, met 133 voor en 17 tegen en aangenomen. Klik op de afbeelding om de tekst leesbaar te maken.

Lees meer »