Wethouder tactisch bezig

Gepubliceerd op 27 augustus 2021 om 11:53

In het Kontakt stond dit artikel over de zoekgebieden voor windturbines in Vijfheerenlanden. De wethouder laat daarin weten dat zoekgebied Lexmond afgevallen is. En dat zowel Autena als Zijderveld kans maken gebruikt te worden voor de drie voorgenomen windturbines.

Lexmond viel volgens de wethouder af omdat volgens haar daar het minste draagvlak voor is bij bewoners en andere belanghebbenden.

Wij denken dat de wethouder hoopt hiermee tactisch bezig te zijn en de stemming alvast een beetje te beïnvloeden in de aanloop naar het raadsbesluit in September. In de hoop dat er dan definitief besloten word over de zoekgebieden en dat we dan ‘gewoon lekker door kunnen gaan’. Want, zegt ze, ze moeten er wel komen te staan. Of, zoals ze zelf al eerder zei: ‘die molens die komen er, hoe dan ook’.

Wij vinden dat ze daarmee tekort doet aan onderstaande zaken en er eigenlijk een beetje overheen walst. En we hopen dat zij en de raadsleden of de leden van de RVE-commissie er nog eens bij stil willen staan.

  1. De normen waarop de drie zoekgebieden zijn gebaseerd, bevatten onder andere het fenomeen ‘afstand tot bebouwing’. Die normen raken aan het fenomeen geluid en andere overlast. De Raad van State heeft aangegeven dat als gemeentes zich bij hun afwegingen baseren op de normen van de overheid, zij illegaal bezig zijn omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat er geen schade zal zijn.
  2. Tegenwind Zijderveld heeft al in Mei 2020 middels haar Visie laten weten dat we tegen de plaatsing zijn van windturbines in Zijderveld. En dat deden we namens 200 inwoners van dit dorp. Wij denken dat dat aantal alleen al voldoende zou moeten zijn om de weegschaal van het draagvlak te beïnvloeden.
  3. Uit de enquête tijdens het participatie traject bleek dat Autena 50,4% van de voorkeur had, daarna Lexmond met 27,1% en op het laatst Zijderveld met 22,5%. Dit is gebaseerd op 129 inzendingen. Zijderveld stond dus duidelijk NIET bovenaan. Het is dus onduidelijk waarom ze Zijderveld in de combinatie van overgebleven zoekgebieden opneemt.
  4. Uit een petitie bleek dat het draagvlak voor windturbines in de provincie Utrecht klein is. 50.000 handtekeningen is toch wel een heleboel!
  5. Wij deden onderzoek naar de overlast in Autena die aanzienlijk hoger blijkt te zijn dan de gemeente eerder aangaf. De resultaten daarvan invalideert ze onder de noemer ’het resultaat is niet met ons gedeeld’. Wij denken dat door plaatsing op onze site en het toesturen van onze nieuwsbrief naar de wethouder en andere leden van het gemeentebestuur, we de resultaten wel hebben gedeeld en dat we veel effectiever zijn. De wethouder heeft er immers een gewoonte van gemaakt niet of ontwijkend te reageren op wat wij haar voorleggen, kennelijk in de hoop dat het allemaal overwaait. Onze vraag over haar ‘geloof’ dat windturbines niet schadelijk zijn heeft ze nog steeds niet beantwoord. Hoe dan ook, de overlast is nu al daar en zal toenemen als Autena en/of Zijderveld windturbines er bij krijgen.
  6. Aan de vier participatie avonden hebben (geschat) minder dan 50 inwoners deelgenomen. Dan tellen we de medewerkers van de gemeente die er ook bij waren, niet mee. Dat is dus aanzienlijk minder dan de 129 inzendingen bij de enquête. Als we kijken naar aantallen inwoners voor draagvlak hebben deze avonden dus slechts een kleine bijdrage geleverd.
  7. De leden van het bestuur van TegenwindZijderveld zijn als individuele personen uitgesloten geweest van deelname aan de participatieavonden. We waren niet welkom omdat we ons volgens zeggen van de wethouder bedreigend hadden uitgelaten naar haar. Daags na de laatste sessie ontvingen wij bericht van de burgemeester dat de communicatie hervat kon worden.  Daarmee is het geluid van onze vereniging en van onze tweehonderd leden niet overgebracht in dit deel van de participatie. Hiermee liet de wethouder in ogen opnieuw zien hoe ze zaken achterhoudt en niks uit de weg gaat om haar zin door te drijven.
  8. De basis waarop Zijderveld tot zoekgebied gekozen is, is tot op heden nog vaag. Het ligt in dezelfde Weidevogelrandzone als waarvan de wethouder zegt dat de provincie het aangewezen heeft als ‘daar mag het niet’. Ook in de beantwoording van technische vragen is het nog steeds niet helder hoe het zit.
  9. Zij gebruikt het woord ‘andere belanghebbenden’. Zonder toe te lichten wie of wat dat dan zijn. Dat maakt niet transparant waarop haar keuzes gebaseerd zijn. Een voorwaarde voor democratische besluitvorming is transparantie over de argumenten die hebben geleid tot de besluiten.

Er is nog geen besluit genomen over de zoekgebieden. Wat de wethouder nu doet is manipuleren van de stemming door het weglaten van mogelijke zoekgebieden. Een gewoonte die wij al eerder hebben opgemerkt bij haar: ‘heb het er gewoon niet meer over, dan lost het probleem vanzelf op’. De opinie tijdens de laatste vergadering van de commissie RvE was niet overwegend duidelijk. Je kunt er nog alle kanten mee op. Door Lexmond niet meer op te nemen in de voorstellen smoort ze de discussie daarover bij voorbaat. En door de pers er nu al over op te zoeken maakt ze het de commissie en raadsleden lastiger om in alle vrijheid hun afwegingen te maken.

Wij denken dat de wethouder de bui voelt hangen: “Plaatsing van windturbines is gewoon geen optie”. En wij denken dat ze daarin gelijk heeft. Ze had het zelf ook al eerder gezegd: “Nergens kunnen we gewoon 3 windturbines plaatsen.”

Noot: na het versturen van onze nieuwsbrief op 3 september ontvingen we een verzoek van de burgemeester om onze oorspronkelijke tekst aan te passen. Bovenstaande tekst bij punt 7 is daarvan het resultaat.