Welkom thuis, bestuurders en bewoners

Gepubliceerd op 16 augustus 2021 om 21:07

Voor onze regio is de vakantie binnenkort weer voorbij. Het werk ligt er voor om weer opgepakt te worden. En wat is er veel gebeurd. En wat is er nog veel te doen. Om het u makkelijk te maken hier een korte weergave van wat u paraat zou moeten hebben als het gaat om besluiten over windturbines, zoekgebieden, enzovoorts.

 

Wij hopen dat de raadsleden gaan komen tot afwijzing van de zoekgebieden in de raadsvergadering in September. En de moed hebben te wachten tot onze landelijke overheid de ernst inziet van de uitspraak van de Raad van State en de normen voor geluid en andere schade van windparken gaat baseren op wetenschappelijke gronden. Waaruit dan moet blijken dat die nieuwe plannen niet leiden tot verslechtering van de leefomgeving van burgers.

Welkom thuis. We vertrouwen op u!