TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Meer ruimte in Autena?

Vanavond 24-6  in de VHL-plein vergadering wordt onder meer gekeken naar de benutting van de drie zoekgebieden voor wind. Verschillende combinaties komen daarbij langs en ook wordt er getoond wat de resultaten van de participatie waren.

Lees meer »

Motie in 2e Kamer: Onderzoek effecten windturbines en pauzeer de RES

Vorige week hebben de fracties van de VVD en de SP in de Tweede Kamer een motie ingediend om de effecten van windturbines op de gezondheid van omwonenden verder te onderzoeken, alvorens de RES-sen verder vorm te geven.  Het valt de indieners onder andere op dat het RIVM niet eenduidig is in zijn standpunt en dat er in het buitenland met andere normen word gewerkt. Gisteren werd de motie gesteund door bijna alle partijen, met 133 voor en 17 tegen en aangenomen. Klik op de afbeelding om de tekst leesbaar te maken.

Lees meer »

Onjuist, kortzichtig en misleidend op NatuurlijkVijfheerenlanden

In ons vorige nieuwsbericht zagen we hoe de overheid in samenwerking met belanghebbenden van windturbines, desinformatie verspreid richting het grote publiek en gemeente raadsleden. Daarop besloten wij eens te kijken hoe Vijfheerenlanden dat doet op haar website. We schrokken een beetje van de bevindingen.

Lees meer »

Leden gemeenteraad vals voorgelicht

Bijgaande brief is gisteren als mail gestuurd naar alle griffies van de gemeenteraden in Nederland. Hij bevat een waarschuwing dat de gemeenteraadsleden vals worden voorgelicht over de vergunningen voor windturbines. De raadsleden worden verzocht om:

Lees meer »

Sentiment wordt landelijk

De negatieve sentimenten over de manier waarop plannen rond windturbines worden doorgedrukt beginnen landelijke trekken te vertonen. De Telegraaf heeft altijd een goede neus gehad voor wat er onder de bevolking leeft en plaatste bijgaand artikel. We zien daar onder meer hoe onze eigen voorzitter aan het woord komt en zich uitspreekt met “Er is geen enkele vorm van inspraak, er wordt ons alleen iets opgedrongen”. En dat gebeurt niet alleen zo in Zijderveld, maar door de hele RES U16 regio, en ook daar buiten. Gelukkig hebben we in de U16 wat tijd gekregen om later met resultaten te komen.

Lees meer »

Twee keer de Dom-toren en twee keer betalen

Tegenstanders van de komst van windturbines in Rijnenburg en Reijerscop organiseerden een ludieke actie. Ze lieten een helikopter vliegen op de hoogte van de voorgenomen turbines: 240 meter hoog. En er was een spandoek van die lengte. Zo is te zien in bijgaand artikel uit het AD maar ook op de site van VARnws.

Lees meer »