TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Open brief aan Amalia

In bijgaand document is de open brief te lezen die verstuurd werd aan prinses Amalia, ter gelegenheid van haar intreding in de Raad van State. De brief werd mede namens Nederwind en ca. 100 organisaties zoals wij, op persoonlijke titel verstuurd door Kees Pieters, de voorzitter van Nederwind. De brief ging dus naar Amalia, de voorzitter van de Raad van State (de koning), de vice-voorzitter en alle leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer »

Hoopvol regeerakkoord

Op de site van het NRC is de complete tekst van het zojuist afgesloten regeerakkoord te lezen. Bij dit soort zaken is het altijd belangrijk om rechtstreeks naar de bron te gaan en alle commentaren en beschouwingen te laten voor wat ze zijn. Bijgaande foto laat pagina 8 van het akkoord zien, waar er nader wordt ingegaan op de 'energie mix'. 

Lees meer »

Nieuw bestuurslid gezocht

Via deze wat onpersoonlijke manier laten we u weten dat er volgend jaar een vacature zal ontstaan in het bestuur en dat we daarom een nieuw bestuurslid zoeken. Overweegt u het zelf of kent u iemand die het zou willen? Lees dan onderstaande tekst door en neem contact met ons op.

Lees meer »

Bedrieglijke rust

We vinden het al een tijdje te stil rond de windturbines hier in Vijfheerenlanden. Na wat naspeuren blijkt dat die rust bedrieglijk is: er wordt al veel gedaan door de gemeente. En dat blijkt niet altijd even fijn en transparant te zijn.

Lees meer »

Hanteer 10 keer de masthoogte (toch)

We hadden het u beloofd en het was aan onze aandacht ontsnapt. Daarom nu alsnog, bijgaande beloofde publicatie van Jan de Laat, een bekende audioloog, over het hinderlijk geluid van industriële windturbines. Aldus aangetroffen op Windwiki.

Lees meer »