TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Landelijke NRD aangekondigd

Het Platform Participatie is een website van de overheid met als doel het mogelijk maken dat burgers inspraak geven op projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierop is op 23 december een voornemen gepubliceerd om een milieueffectrapport te maken voor de op te stellen nationale windturbinebepalingen leefomgeving. 

Lees meer »

Advies is definitief

In ons vorige bericht spraken we over het concept advies wat we willen uitbrengen naar de gemeente. Over afstanden en andere normen voor windturbines. Niet omdat we ze hier willen. Maar omdat als we niks zeggen de kans groter is dat belangen van Zijdervelders niet aan bod komen.

Lees meer »

Presentatie en concept Advies

Op 17 November zouden we onze Algemene Ledenvergadering hebben gehouden. Maar helaas, de Corona maatregelen maakten dat onmogelijk. Bijgaand treft u de presentatie aan zoals we die op die avond hadden willen geven.

Lees meer »

Open brief aan Amalia

In bijgaand document is de open brief te lezen die verstuurd werd aan prinses Amalia, ter gelegenheid van haar intreding in de Raad van State. De brief werd mede namens Nederwind en ca. 100 organisaties zoals wij, op persoonlijke titel verstuurd door Kees Pieters, de voorzitter van Nederwind. De brief ging dus naar Amalia, de voorzitter van de Raad van State (de koning), de vice-voorzitter en alle leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Lees meer »

Hoopvol regeerakkoord

Op de site van het NRC is de complete tekst van het zojuist afgesloten regeerakkoord te lezen. Bij dit soort zaken is het altijd belangrijk om rechtstreeks naar de bron te gaan en alle commentaren en beschouwingen te laten voor wat ze zijn. Bijgaande foto laat pagina 8 van het akkoord zien, waar er nader wordt ingegaan op de 'energie mix'. 

Lees meer »

Nieuw bestuurslid gezocht

Via deze wat onpersoonlijke manier laten we u weten dat er volgend jaar een vacature zal ontstaan in het bestuur en dat we daarom een nieuw bestuurslid zoeken. Overweegt u het zelf of kent u iemand die het zou willen? Lees dan onderstaande tekst door en neem contact met ons op.

Lees meer »